Category Archives: iTaLAM Development News

The iTaLAM Pilot Test is On In Its Way!

הניסוי המעצב של איי-תלעם יוצא לדרך!

In preparation for the upcoming iTaLAM pilot test in Grade 2, which will be held in about 20 schools during the 2015-16 school year, we have

 • developed online instructional tools for the first units of the school year, as well as a Learning Management System (LMS), and planned Blended Learning which will integrate technological resources with the TaL AM learning materials;
 • communicated with school principals, Jewish Studies Coordinators and IT specialists in schools embarking on the pilot test in the coming school year regarding the technological and manpower provision for the pilot, as well as the process and the expectations from the pilot test and its participants;
 • held two online seminars on five separate dates, offered by iTaLAM in collaboration with TaL AM and Compedia, with participants including principals, Jewish Studies and Hebrew coordinators, IT specialists and Grade 2 teachers in schools participating in the pilot test.

Additional 3-day training is scheduled for August 24-26, and will be held at the Wilshire Hotel in New Jersey, where TaL AM training institutes usually take place. This training will familiarize educators with the materials for online learning, ideas for implementation integrating technology with the TaL AM print materials, and use of the LMS.

Several visits to pilot testing schools are planned for the coming school year, as well as a series of online workshops dedicated to new materials, blended instruction and feedback.

The technological specifications below, for schools participating in the pilot test during the 2015-16 school year, may assist the schools not participating in this year’s pilot test to prepare for the implementation of iTaLAM in the 2016-17 school year:

PC – Windows 7 (at least)

Chromebook – should be new – 2015, or 2014 at the latest

iPad Air – must be iPad Air only, not any other version of the iPad

Processor – Intel i3 at least (Intel i7 or compatible is recommended)

RAM – 4GB at least (8GB recommended)

School connectivity to the Internet:

Upload bandwidth – 5 Mbps at least (25 Mbps or more recommended)

Download bandwidth – 30 Mbps at least (100 Mbps or more recommended)

Each device should have earphones, a microphone and a camera. Some devices have built-in microphone and camera, but there should be earphones as well.

 As stated, the above specifications pertain only to the coming school year; the system currently operates on PC, Chromebook and iPad Air, and will be expanded to additional platforms for its first edition.

Those gearing up for technological upgrades in their schools are welcome to contact Tal Shimoni (Tals@compedia.net) with inquiries.

See you in our next post!

במסגרת ההיערכות שלנו לקראת הניסוי המעצב של איי-תלעם לכיתה ב, שיתקיים בשנה”ל תשע״ו (2015-16) בכ- 20 בתי ספר, פעלנו בכמה מישורים:

* פיתחנו אמצעי הוראה מקוונים ליחידות ההוראה הראשונות של שנת הלימודים, מערכת ניהול למידה (LMS), וכן ואת תכנון תמהיל הלמידה המשלב בין האמצעים הטכנולוגיים וחומרי הלימוד של תל עם.

* ניהלנו תכתובת וראיונות טלפוניים עם מנהלי בתי הספר, מרכזי לימודי היהדות, מורים ואנשי הטכנולוגיה בתי הספר המועמדים להתחיל בניסוי בשנת הלימודים הבאה בעניין ההיערכות הטכנולוגית וכח האדם הדרושים לניסוי, תהליך הניסוי, וכן הציפיות מהניסוי ומהמעורבים בו.

* קויימו שתי סדנאות מקוונות בחמישה מועדים שונים על ידי איי-תל עם בשיתוף עם תל עם וקומפדיה, בהן השתתפו מנהלים, מרכזי לימודי עברית ויהדות, אנשי טכנולוגיה ומורי כיתה ב של בתי הספר שישתתפו בניסוי.

 הכשרה נוספת של שלושה ימים מלאים מתוכננת ל- 26-24 באוגוסט, ותתקיים במלון וילשייר בניו ג’רסי, בו מתקיימים בדרך כלל מכוני ההכשרה של תל עם .במסגרת הכשרה זו יכירו המחנכים את החומרים ללמידה מקוונת, רעיונות להפעלה המשלבת טכנולוגיה עם חומרי הלימוד המודפסים של תל עם, השימוש במערכת ניהול הלמידה, וצורות שונות למתן משוב.

במהלך שנת הניסוי מתוכננים ביקורים בבתי הספר הנסאים, וכן סדרה של סדנאות מקוונות על חומרים חדשים, תהליך ההוראה המשולבת ומתן משוב.

Screen Shot 2_Blended Learning

המידע שלהלן, המיועד לבתי הספר שישתתפו בניסוי בשנה”ל תשע״ו (2015-16), עשוי לסייע לבתי הספר שלא מתשתתפים בניסוי להיערך לקראת הפעלת איי-תלעם בשנה”ל 2016-17:

PC לפחות Windows 7

Chromebookחשוב שיהיו מכשירים חדשים מהשנה (2015) או לכל המאוחר מ-2014

iPad Airחשוב- רק iPad Air, לא אף גרסה אחרת של אייפד.

מעבדים – לכל הפחות Intel i3, מומלץ Intel i7 או שקולים להם.

זכרון RAM לכל הפחות 4GB, מומלץ 8GB.

קישור ביה”ס לאינטרנט:

Upload bandwidth לכל הפחות 5 Mbps, מומלץ 25 Mbps או יותר.

Download bandwidth לכל הפחות 30 Mbps, מומלץ 100Mbps.

כל מכשיר צריך להיות מצוייד באוזניות, מיקרופון ומצלמה. יש מכשירים בהם המיקרופון והמצלמה כבר מובנים, אבל חשוב שיהיו גם אוזניות.

כאמור, המפרט הטכני הנ”ל מתייחס לשנת הלימודים הבאה בלבד; כרגע המערכת פועלת על PC, Chromebook ו- iPad Air, והיא תורחב לסביבות נוספות במהדורה הראשונה.

אלה הנערכים לקראת שדרוג טכנולוגי בבתי הספר שלהם מוזמנים ליצור קשר עם טל שמעוני (Tals@compedia.net)  ולשאול שאלות בקשר להיערכות הטכנולוגית.

 להשתמע בפוסט הבא!

Technical specifications for the implementation of iTaLAM

מפרט טכני בנוגע לתשתיות התיקשוב הנדרשות להפעלת iTaLAM

For the successful implementation of iTALAM in your school, please read carefully the following technical requirements:

PC – Windows 7 or higher.

Chromebook 2015 recommended, possibly 2014 but not earlier than that.

iPad Air (ONLY iPad Air, not any other type of an iPad).

 Processors: at least Intel i3, i7 is recommended (or their equivalent).

RAM (Memory): Minimum 4MB, 8MB is recommended.

 Internet connection:

Upload bandwidth – minimum 5Mbps, 25Mbps recommended.

Download bandwidth – Minimum 30Mbps, recommended 100Mbps.

Computing devices must be equipped with headphones including a microphone, and a webcam. For devices that have a built-in camera and a microphone, earbuds need be connected.

אנא קראו בעיון את הדרישות הטכניות להפעלה מוצלחת של איי-תלעם בבית ספרכם

PC – לפחות Windows 7

Chromebook – חשוב שיהיו מכשירים חדשים מהשנה (2015) או לכל המאוחר מ-2014

iPad Air – חשוב- רק iPad Air, לא אף גרסה אחרת של אייפד.

מעבדים – לכל הפחות Intel i3, מומלץ Intel i7 או שקולים להם.

זכרון RAM – לכל הפחות 4GB, מומלץ 8GB.

קישור ביה”ס לאינטרנט:

Upload bandwidth – לכל הפחות 5Mbps, מומלץ 25Mbps או יותר.

Download bandwidth – לכל הפחות 30Mbps, מומלץ 100Mbps.

כל מכשיר צריך להיות מצוייד באוזניות, מיקרופון ומצלמה. יש מכשירים בהם המיקרופון והמצלמה כבר מובנים, אבל חשוב שיהיו גם אוזניות.

iTaLAM Development News

חדשות בנוגע לפיתוח איי-תלעם

In this post we’d like to update you on the development of the new iTaLAM.

The iTaLAM, Compedia and TaL AM teams are currently working vigorously and enthusiastically on design principles for the digital environment, the virtual children and the iTaLAM learning environment and infrastructures, as well as the development of Grade 2 learning materials in accordance with these principles.

In conjunction with the above activities, preparations are being made for a four-day limited pilot test which will be conducted in several schools in the New Jersey and New York area. The purpose of this limited pilot test is to assess infrastructures and evaluate the students’ and teachers’ response to the basic design of interfaces, animated songs and stories and educational games. In early January Shoshi Becker, the CEO of iTaLAM, visited several schools for the purpose of familiarization and pre-pilot setup.

The pilot test will include the participation of representatives of the above-mentioned teams, and will be held February 17-20 at three New Jersey schools, and February 23-26 at four New York schools. It will focus on a segment of the theme Ma Ani Yachol / Yechola La’asot Be’atzmi? in the Grade 2 Tov Bakita Sheli VeShelanu unit. The purpose of this segment is to cultivate the students’ confidence in their ability to learn and create in Hebrew on their own, and to foster their responsibility to become independent in their everyday lives, both in the classroom and at home.

The theme Ma Ani Yachol / Yechola La’asot Be’atzmi? includes:

 • The animated song “Tov Li” – see link to a sneak peak of both male and female versions
 • The guided, animated story Ma Ata Yachol La’asot Be’atzmecha / Ma At Yechola La’asot Be’atzmech?
 • Reading comprehension activities for the song and story
 • Language games containing roots and word families from the song and story
 • Games for the construction of verbal sentences with gerund
 • Creative expression activities in written and oral form using:

* Song generator – an engine which enables students to write a song linked to their lives, based on the song template learned in the unit
* Book generator – an engine which enables students to write a book linked to their lives, based on the story template learned in the unit

We are currently also continuing to gather data from schools regarding the use of technology in General Studies, in order to align learning modes and methods in Hebrew and Jewish Studies with those implemented in General Studies. For this purpose, we would greatly appreciate your input on the following:

 • What software do you use in math and sciences?
 • What software do you use in social studies, literature and language arts in English / French / Spanish etc.?
 • What software do you use in the instruction of Hebrew and Judaism?

Please respond by posting comments to this blog post.

Stay tuned for upcoming posts raising topics for discussion, as well as further updates on the Pilot Test and the development of iTaLAM!

הפעם נעדכן אתכם בהתקדמות פיתוח איי-תלעם.

 בימים אלה עובדים צוותי איי-תל עם, קומפדיה ותל עם במרץ ובהתלהבות על הגדרת העקרונות של עיצוב הסביבה הדיגיטלית, הילדים הווירטואליים וסביבת הלמידה והתשתיות של איי-תלעם, ובפיתוח חומרי הלימוד של כיתה ב על פיהם.

 במקביל לפעילויות הנ”ל, מתקיימות הכנות לניסוי מצומצם של ארבעה ימים, שיתקיים במספר בתי ספר באזור ניו ג’רסי וניו יורק. מטרות ניסוי זה הן בדיקת תשתיות והערכת היענותם של התלמידים והמורים לעיצובם הבסיסי של הממשקים, השירים והסיפורים המונפשים ומשחקי הלמידה. בתחילת חודש ינואר ערכה שושי בקר, מנכ”לית איי-תלעם, ביקור במספר בתי ספר לצורך היכרות והיערכות לקראת הניסוי.

הניסוי ילווה בשטח על-ידי נציגי צוותי העבודה, ויערך בין ה- 20-17 בפברואר בשלושה בתי ספר בניו ג’רסי, ובין ה- 26-23 בפברואר בארבעה בתי ספר בניו יורק. הניסוי יתמקד בחלק מהנושא מה אני יכול / יכולה לעשות בעברית בעצמי? ביחידת טוב בכיתה שלי ושלנו של כיתה ב. מטרת החלק הזה היא פיתוח הבטחון העצמי של התלמידים ביכולתם ללמוד וליצור בעברית בעצמם, ובבניית האחריות שלהם להיות עצמאיים בחיי היום-יום בכיתה ובבית.

Screen Shot_Tov Li_Boys

 הנושא מה אני יכול / יכולה לעשות בעברית בעצמי? כולל:

* שיר מונפש “טוב לי” – ראו קישור להצצה ראשונית של גרסת בנים וגרסת בנות
* סיפור מונחה מונפש “מה אתה יכול לעשות בעצמך / מה את יכולה לעשות בעצמך?”
* פעילויות הבנת הנקרא על השיר והסיפור
* משחקי לשון של שורשים ומשפחות מילים מהשיר והסיפור
* משחק בניית משפטים פועליים עם שם הפועל
* פעילויות הבעה יוצרת בקריאה, בכתיבה ובהבעה בעל פה באמצעות:

מחולל שיר – מנוע המאפשר לתלמידים לכתוב שיר המקושר לחייהם על פי תבנית השיר שלמדו

מחולל ספר – מנוע המאפשר לתלמידים לכתוב ספר המקושר לחייהם על פי תבנית הספר שלמדו

Screen Shot_Tov Li_Girls

 בימים אלה אנו גם ממשיכים לאסוף נתונים מבתי הספר על השימוש בטכנולוגיה בלימודים הכלליים, וזאת למטרת תיאום דרכי הלמידה בין לימודי העברית והיהדות ללימודים הכלליים. לצורך כך, נשמח לקבל מכם מידע על הנושאים הבאים:

* באילו תוכנות אתם משתמשים בלימוד החשבון והמדעים?
* באילו תוכנות אתם משתמשים בלימודי הלשון, הספרות ולימודי החברה באנגלית (צרפתית, ספרדית וכו’)?
* באילו תוכנות אתם משתמשים בהוראת עברית ויהדות?

אנא רשמו את תשובותיכם בבלוג.

 בפוסטים הבאים נעלה שאלות לדיון, וכן עדכונים נוספים בנוגע לניסוי ולפיתוח איי-תלעם. להשתמע!

Meet Shoshi Becker, the New CEO of iTaLAM

נא להכיר: שושי בקר, המנכ”לית החדשה של איי-תלעם

We would like to take this opportunity to introduce you to our new colleague, Shoshana (Shoshi) Becker — an experienced executive and leader in the field of digital curriculum development, who is now heading iTaLAM. Shoshi is working in collaboration with Compedia, a prominent Israeli software and hardware developer, and with TaL AM leadership, to develop and create the iTaLAM Hebrew and Heritage curriculum. Tova Shimon serves as the pedagogical director of the iTaLAM team; together with Drorit Farkas and Miriam Cohen, she is mentoring the team in the development process. This innovative new program is being funded by The AVI CHAI Foundation, with additional support being sought from The Gruss Life Monument Funds and others.

Following graphic design studies at the Technion, Shoshi earned both her B.A. and M.A. in Jewish History from Bar Ilan University. She went on to work in the Aliyah Department of the Jewish Agency in England, and subsequently became the Director of Cheled, an Israeli organization dedicated to the development and implementation of Judaism and Israeli culture enrichment programs; a founding partner of B’naya Technologies Ltd., engaged in the development, instruction and formulation of programs and seminars for children, youth and adults. children, youth and adults; and the CEO of Gesher Educational Affiliates, where she led a team of educational workers in the development of Jewish heritage programs in innovative technological environments.

Most recently, Shoshi served as a shlicha to the Hebrew Academy of Long Beach (NY), where she was Junior High School Hebrew Language Coordinator, writing and developing a Hebrew language curriculum for Junior high school integrating smart boards, tablets and PCs. Prior to that she served as Director of the Yesodot Center for Judaism and Democracy, where she led a team of professionals in the development and implementation of a social studies/democracy curriculum for religious high schools throughout Israel.

Shoshi, a mother of 4, lives in Ma’ale Michmash, Israel.

We asked Shoshi to tell us about her new position in her own words; following are her responses.

Q: What inspired you to want to join the iTaLAM team?

A: My experience developing Hebrew instruction programs implementing technology for junior high schools granted me insight into the immense potential in such a program for Grades 1-5, based on a successful and smart curriculum such as TaL AM. The experience and knowledge I garnered over the years in the field of Jewish education, together with my experience adapting the learning into the world of the Internet, led to my eager desire to join the innovative and challenging project that is iTaLAM.

 Q: What is your vision for iTaLAM?

A: I have a deep passion and commitment to Jewish education and to the development of our collective Jewish identity. For thousands of years, Jewish education was dependent solely on the words of teachers, elders and prophets. Jewish identity was reliant on transmitting knowledge from one group to another, imparting Jewish text, thoughtand culture. While face-to-face learning and the classroom experience is still an essential part of formal Jewish education, internet-based learning enables formal and informal educators and leaders to dream of a new educational paradigm.

My focus and passion are in the creation of platforms and curricula that give educators the tools to transmit our collective heritage; my inspiration is drawn from the opportunity to enhance the classroom experience by bringing “teachers” and content from around the world into individual classrooms through a standardized curriculum and internet-based platforms.

 My mission is threefold:

 • to facilitate the experiential learning of Hebrew and Jewish heritage in all Jewish schools and homes around the world;
 • to enable each student to learn according to his/her individual ability to attain a deep understanding of and identification with Jewish heritage; and
 • to create learning communities studying with iTaLAM across the Jewish world.

Q: What are the first steps you undertook as CEO?

A: I embarked on a thorough exploration of the TaL AM curriculum. I also engaged in learning about existing needs through the work done by the TaL AM and Compedia teams prior to and following the iTaLAM Think Tank, and acquainted myself with the outstanding and diverse pedagogical team developing the program. We have established work procedures for efficient and qualitative development, and developed several elements that will be alpha piloted in February of 2015, establishing its features and identifying the schools in which it will be administered. A more comprehensive pilot test is scheduled for the 2015-2016 school year.

 Q: What are you focused on now, and what can teachers expect in the program’s initial stages of development?

A: We are currently focusing on the pedagogical and instructional design of the program’s templates and on the development of activities and games for the February pilot in collaboration with the Compedia team. Teachers can expect charming and captivating activities for 5-6 lessons, including an animated video clip for a song; comprehension, creative and experiential activities for the song; an animated library book; and games for the internalization of content and language and learning skills. In addition, we are examining the LMS (Learning Management System) which facilitates learning management and the production of reports documenting the students’ work as they engage in each activity.

We are thrilled to have Shoshi on board the iTaLAM enterprise, and wish her the best of luck in her endeavors to impart the Hebrew language and Jewish heritage to Jewish students around the world in new and exciting ways.

Stay tuned for news about the upcoming iTaLAM pilot!

ברצוננו להציג בפניכם את העמיתה החדשה שלנו, שושנה (שושי) בקר — אשת ניהול מנוסה ומנהיגה בתחום פיתוח תוכניות לימוד דיגיטאליות, העומדת בראש איי-תלעם. שושי עובדת בשיתוף עם קומפדיה, חברה ישראלית מובילה לפיתוח תוכנה וחומרה, וכן עם הנהגת תל עם, על פיתוח ויצירת תוכנית איי-תלעם לשפה העברית ולמורשת היהודית. טובה שמעון הינה המנהלת הפדגוגית של איי-תלעם, ויחד עם דרורית פרקש ומרים כהן מנחה את הצוות בתהליך הפיתוח. תוכנית חדשנית זו מפותחת בסיוע קרן אבי חי. אנו מצפים לתמיכה נוספת מקרן גרוס וכן מתורמים אחרים.

בתום לימודי עיצוב גראפי בטכניון, השלימה שושי לימודי בוגר (B.A.) ומוסמך (M.A.) בהיסטוריה יהודית באוניברסיטת בר אילן, ובסיומם עבדה במחלקת העלייה של הסוכנות היהודית באנגליה. לאחר מכן הפכה למנכ”לית חל”ד (חנוך לנער ע”פ דרכו), המתמקד בפיתוח ויישום תוכניות העשרה ביהדות ותרבות ישראלית; לשותפה מקימה של בניה טכנולוגיות בע”מ, העוסקת בפיתוח והוראה של תוכניות וסמינרים לילדים, נוער ומבוגרים; ולמנכ”לית עמותת גשר, שם הובילה צוות חינוכי בפיתוח תוכניות בתחום המורשת היהודית בסביבות טכנולוגיות חדשניות.

Shoshi Becker_Photo2

Shoshana (Shoshi) Becker • שושנה (שושי) בקר

בשנים האחרונות שירתה שושי כשליחה באקדמיה העברית של לונג ביץ’ בניו יורק, ובמסגרת תפקידה כמרכזת לימודי העברית בחטיבת הביניים כתבה ופיתחה תוכנית ללימודי עברית לחטיבה, המשלבת שימוש בלוח חכם, טאבלט ומחשב PC. לפני כן שירתה כמנכ”לית יסודות – המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה, שם הובילה צוות מקצועי בפיתוח ויישום תוכניות ללימודי חברה ודמוקרטיה לבתי ספר דתיים ברחבי מדינת ישראל.

שושי, אם לארבעה ילדים, גרה עם משפחתה במעלה מכמש.

ביקשנו משושי לספר לנו על תפקידה החדש במילים שלה, ולהלן תשובותיה.

ש: מה הביא אותך לרצות להצטרף לצוות איי-תלעם?

ת: לאחר שהתנסיתי בפיתוח תוכניות להוראת עברית בחטיבת הביניים באמצעות טכנולוגיה, ראיתי את הפוטנציאל הענק הטמון ביצירת תוכנית כזו לכתות ב-ה, תוך התבססות על תוכנית מצליחה וחכמה כמו תל עם. הנסיון והידע שצברתי במשך השנים בחינוך יהודי, יחד עם הנסיון בתרגום הלמידה לעולם האינטרנט, הביאו אותי להצטרף בשמחה לתוכנית החדשנית והמאתגרת איי-תלעם.

ש: מהו החזון שלך לאיי-תלעם?

ת: החינוך היהודי קרוב לליבי, ואני מסורה לפיתוח הזהות הקולקטיבית שלנו כעם יהודי. במשך אלפי שנים התבסס החינוך היהודי על מילותיהם של מורים, זקני העדה והנביאים. המשך קיום הזהות היהודית היה תלוי במסירת התכנים והערכים היהודיים מדור לדור, תוך הוראת המקורות היהודיים, מחשבת ישראל, ותרבות ישראל. בעוד החוויה של לימוד פנים-אל-פנים בכיתה עדיין מהווה מרכיב חיוני בחינוך היהודי הפורמאלי, לימוד באמצעות האינטרנט מאפשר למחנכים פורמאליים ולא-פורמאליים ולמנהיגים חינוכיים ליצור תבניות חינוכיות חדשות.

ההתמקדות שלי היא ביצירת פלטפורמות ותוכניות המעניקות למחנכים את הכלים ללמד את מורשת ישראל. אני שואבת את השראתי מהיכולת להעשיר את חווית הלימוד בכיתה על ידי הבאת “מורים” ותוכן מרחבי העולם לתוך הכיתה באמצעות תוכנית לימודיםהמבוססת על פלטפורמות לימודיות אינטרנטיות.

החזון המשולש שלי הוא

א. לאפשר למידה חווייתית של עברית ומורשת בכל בית יהודי ברחבי העולם;

ב. לאפשר לכל תלמיד ותמידה ללמוד לפי רמתם ויכולותיהם, ולהתקדם לרמת ידיעה והזדהות עמוקים עם המורשת היהודית;

ג. ליצור קהילות לימוד משותפות הלומדות באמצעות איי-תלעם ברחבי העולם היהודי .

ש: מהם הצעדים הראשונים שנקטת עם כניסתך לתפקיד?

ת: התחלתי בהיכרות מעמיקה עם תל עם, ובהבנת צרכי השטח מתוך העבודה שבוצעה על ידי צוותי תל עם וקומפדיה לפני ואחרי כנס החשיבה של איי-תלעם. כמו כן הכרתי את הצוות הפדגוגי האיכותי והמגוון המפתח את התוכנית. גיבשנו תהליכי עבודה לפיתוח יעיל ואיכותי, וכן עסקנו בפיתוח של מספר מרכיבים שעבורם נערוך ניסוי ראשוני במהלך חודש פברואר 2015, הגדרנו את מאפייני הניסוי וזיהינו את בתי הספר בהם נערוך את הניסוי. ניסוי מורחב יותר מתוכנן לשנת הלימודים הבאה (2015-16).

ש: במה מתמקדת העבודת כעת, ולמה יכולים המורים והתלמידים לצפות בשלב ראשון?

ת: כרגע אנחנו מתמקדים בעיצוב הפדגוגי של תבניותהתוכנית ובפיתוח הפעילויות והמשחקים לניסוי שיתקיים בחודש פברואר, בשיתוף עם צוות קומפדיה. המורים יכולים לצפות ל 6-5 שעורים מקסימים ומרתקים המשלבים קליפ ובו אנימציה לשיר, פעילויות להבנת השיר וליצירה של התלמידים בעקבותיו, ספרון מונפש, פעילויות חווייתיות להבנת הספרון ומשחקים להפנמת תוכן וכישורי שפה ולמידה. בנוסף, אנו בודקים את מערכת ה- LMS (Learning Management System), המאפשרת את ניהול הלמידה וקבלת דיווחים על התלמידים במהלך ביצוע הפעילויות.

אנחנו שמחים לקבל את שושי לשורותינו, ומאחלים לה הצלחה רבה במאמציה להנחיל את השפה העברית ואת המורשת היהודית לתלמידים יהודים ברחבי העולם בדרכים חדשות ומלהיבות.

בקרוב: חדשות בנוגע לניסוי של אי-תלעם!