iTaLAM Development News

חדשות בנוגע לפיתוח איי-תלעם

In this post we’d like to update you on the development of the new iTaLAM.

The iTaLAM, Compedia and TaL AM teams are currently working vigorously and enthusiastically on design principles for the digital environment, the virtual children and the iTaLAM learning environment and infrastructures, as well as the development of Grade 2 learning materials in accordance with these principles.

In conjunction with the above activities, preparations are being made for a four-day limited pilot test which will be conducted in several schools in the New Jersey and New York area. The purpose of this limited pilot test is to assess infrastructures and evaluate the students’ and teachers’ response to the basic design of interfaces, animated songs and stories and educational games. In early January Shoshi Becker, the CEO of iTaLAM, visited several schools for the purpose of familiarization and pre-pilot setup.

The pilot test will include the participation of representatives of the above-mentioned teams, and will be held February 17-20 at three New Jersey schools, and February 23-26 at four New York schools. It will focus on a segment of the theme Ma Ani Yachol / Yechola La’asot Be’atzmi? in the Grade 2 Tov Bakita Sheli VeShelanu unit. The purpose of this segment is to cultivate the students’ confidence in their ability to learn and create in Hebrew on their own, and to foster their responsibility to become independent in their everyday lives, both in the classroom and at home.

The theme Ma Ani Yachol / Yechola La’asot Be’atzmi? includes:

  • The animated song “Tov Li” – see link to a sneak peak of both male and female versions
  • The guided, animated story Ma Ata Yachol La’asot Be’atzmecha / Ma At Yechola La’asot Be’atzmech?
  • Reading comprehension activities for the song and story
  • Language games containing roots and word families from the song and story
  • Games for the construction of verbal sentences with gerund
  • Creative expression activities in written and oral form using:

* Song generator – an engine which enables students to write a song linked to their lives, based on the song template learned in the unit
* Book generator – an engine which enables students to write a book linked to their lives, based on the story template learned in the unit

We are currently also continuing to gather data from schools regarding the use of technology in General Studies, in order to align learning modes and methods in Hebrew and Jewish Studies with those implemented in General Studies. For this purpose, we would greatly appreciate your input on the following:

  • What software do you use in math and sciences?
  • What software do you use in social studies, literature and language arts in English / French / Spanish etc.?
  • What software do you use in the instruction of Hebrew and Judaism?

Please respond by posting comments to this blog post.

Stay tuned for upcoming posts raising topics for discussion, as well as further updates on the Pilot Test and the development of iTaLAM!

הפעם נעדכן אתכם בהתקדמות פיתוח איי-תלעם.

 בימים אלה עובדים צוותי איי-תל עם, קומפדיה ותל עם במרץ ובהתלהבות על הגדרת העקרונות של עיצוב הסביבה הדיגיטלית, הילדים הווירטואליים וסביבת הלמידה והתשתיות של איי-תלעם, ובפיתוח חומרי הלימוד של כיתה ב על פיהם.

 במקביל לפעילויות הנ”ל, מתקיימות הכנות לניסוי מצומצם של ארבעה ימים, שיתקיים במספר בתי ספר באזור ניו ג’רסי וניו יורק. מטרות ניסוי זה הן בדיקת תשתיות והערכת היענותם של התלמידים והמורים לעיצובם הבסיסי של הממשקים, השירים והסיפורים המונפשים ומשחקי הלמידה. בתחילת חודש ינואר ערכה שושי בקר, מנכ”לית איי-תלעם, ביקור במספר בתי ספר לצורך היכרות והיערכות לקראת הניסוי.

הניסוי ילווה בשטח על-ידי נציגי צוותי העבודה, ויערך בין ה- 20-17 בפברואר בשלושה בתי ספר בניו ג’רסי, ובין ה- 26-23 בפברואר בארבעה בתי ספר בניו יורק. הניסוי יתמקד בחלק מהנושא מה אני יכול / יכולה לעשות בעברית בעצמי? ביחידת טוב בכיתה שלי ושלנו של כיתה ב. מטרת החלק הזה היא פיתוח הבטחון העצמי של התלמידים ביכולתם ללמוד וליצור בעברית בעצמם, ובבניית האחריות שלהם להיות עצמאיים בחיי היום-יום בכיתה ובבית.

Screen Shot_Tov Li_Boys

 הנושא מה אני יכול / יכולה לעשות בעברית בעצמי? כולל:

* שיר מונפש “טוב לי” – ראו קישור להצצה ראשונית של גרסת בנים וגרסת בנות
* סיפור מונחה מונפש “מה אתה יכול לעשות בעצמך / מה את יכולה לעשות בעצמך?”
* פעילויות הבנת הנקרא על השיר והסיפור
* משחקי לשון של שורשים ומשפחות מילים מהשיר והסיפור
* משחק בניית משפטים פועליים עם שם הפועל
* פעילויות הבעה יוצרת בקריאה, בכתיבה ובהבעה בעל פה באמצעות:

מחולל שיר – מנוע המאפשר לתלמידים לכתוב שיר המקושר לחייהם על פי תבנית השיר שלמדו

מחולל ספר – מנוע המאפשר לתלמידים לכתוב ספר המקושר לחייהם על פי תבנית הספר שלמדו

Screen Shot_Tov Li_Girls

 בימים אלה אנו גם ממשיכים לאסוף נתונים מבתי הספר על השימוש בטכנולוגיה בלימודים הכלליים, וזאת למטרת תיאום דרכי הלמידה בין לימודי העברית והיהדות ללימודים הכלליים. לצורך כך, נשמח לקבל מכם מידע על הנושאים הבאים:

* באילו תוכנות אתם משתמשים בלימוד החשבון והמדעים?
* באילו תוכנות אתם משתמשים בלימודי הלשון, הספרות ולימודי החברה באנגלית (צרפתית, ספרדית וכו’)?
* באילו תוכנות אתם משתמשים בהוראת עברית ויהדות?

אנא רשמו את תשובותיכם בבלוג.

 בפוסטים הבאים נעלה שאלות לדיון, וכן עדכונים נוספים בנוגע לניסוי ולפיתוח איי-תלעם. להשתמע!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>