לעברית

 

50% DISCOUNT

on all Sviva Ivrit classroom materials

for the 2017-2018 school year

 

iTaLAM, as a blended digital and print curriculum, incorporates the print classroom materials as an inseparable component which enriches the learning experience. To celebrate the successful launch of iTaLAM 2 and iTaLAM 3, we are pleased to offer schools on iTaLAM and TaL AM curricula  a DISCOUNT of 50% on the following classroom materials: 

 • Posters

 • Big Pictures

 • Big Books

 • Flash Cards

 • Verb Cards

 • Guided Readers

 • Library Books

 • Project Library Books

 • CDs and CDROMs

 • Parashot

 • Games

Please note: Schools that are new to a track or a grade will be required to purchase the corresponding classroom material package.
 
This is also a great opportunity for schools that have been teaching TaL AM for many years to refresh their classroom materials at a significantly reduced price.

We encourage you to take advantage of this unique opportunity to enhance the benefits of the TaL AM and iTaLAM curricula in your school by using these materials.

Click to place your order in our webstore.

For assistance placing your order online, please email shoshanas@talam.org.

 

הנחה של 50%
 ע
ל כל חומרי הסביבה העברית
 לשנת הלימודים 2017-2018

איי-תלעם היא תוכנית מקוונת המשלבת את חומרי הדפוס של תל עם לכיתת הלימוד כמרכיב חיוני ובלתי נפרד, המעשיר את הלמידה. לרגל ההשקה המוצלחת של איי-תלעם 2  ו איי-תלעם 3, אנו שמחים להציע לבתי ספר המפעילים את איי-תלעם ותל עם הנחה של 50% על החומרים הבאים:

לוחות לכיתה
תמונות גדולות
ספרים גדולים
כרטיסי הברקה
כרטיסי פעלים
ספרים מונחים
ספרי ספריה
ספרוני פרויקט
כל סוגי התקליטורים
הגדות
משחקים

שימו לב: בתי ספר המפעילים ציר חדש או כיתה חדשה יידרשו לרכוש את חבילת החומרים המתאימה.
זוהי גם הזדמנות נהדרת עבור בתי ספר המלמדים עם תל עם מזה שנים רבות לרענן את החומרים המיועדים לכיתת הלימוד במחיר נמוך בהרבה מהרגיל.
אנו ממליצים בפניכם לנצל הזדמנות חד-פעמית זו כדי להפיק את מירב התועלת שמספקים חומרי הסביבה העברית, במסגרת הפעלת תכניות תל עם ו איי-תלעם בבית ספריכם.

נא להקליק להזמנת חומרי לימוד בחנות.

בבקשת עזרה להזמנות בחנות נא לפנות לשושנה סבג.

 

Back to Top

TaL AM Homepage